top of page

עקרונות אומנויות הלחימה

 1. עוצמה מירבית

 2. ריכוז כוח

 3. שימוש חכם בשילוב של כוח, גירוי ותגובה

 4. נשימה מבוקרת

 5. זמן התקפה

 6. מהירות התקפה וזריזות

 7. ריכוז רוחני Miru No Kokoro

 8. ראיה היקפית (גלובלית) של היריב Tzuki No Kokoro

 9. תרגול דמיוני Tendo Koroncho

 10. שליטה עצמית

 11. כבוד עצמי, כיבוד יריב וכיבוד הזולת

לכל אחד מהעקרונות האלו יש משמעות גם במישור הפיזי וגם במישור הנפשי.

מבנה והיררכיה

שיטת ״גדי קנפוג׳יטסו״ הינה עמותה רשומה ובה מבנה היררכי ניהולי וארגוני מסודר.

ראש השיטה - גדי סקורניק ז״ל וכיום בנו - גיא סקורניק.

ראש השיטה רשאי להסמיך דרגות בכירים עד דאן 9 (קיודאן). בנוסף, ראש השיטה בוחן את הטכניקות הקיימות, משפר אותם, מפתח ומוסיף טכניקות חדשות לפי רוח השיטה וזאת לאחר התייעצות עם בכירים אחרים ותוך שמירה על האצילות ועקרונות אומנויות הלחימה.

מדריכים בכירים:

המדריכים הבכירים הינם בוגרים מעל דאן 3 ובעלי הסמכה של קורס מדריכים שעברו השתלמות מיוחדת והתמחות בשיטת ״גדי קנפוג׳יטסו״. המדריכים הבכירים פעילים בוועדות השונות של השיטה ומשמשים סגנים של ראש השיטה.

bottom of page