top of page

טקס הענקת דאן 9

בתאריך 28.6.21 בטקס שהתקיים בקאנטרי רמת אביב להענקת חגורות ודרגות, הוענקה לשיהאן אילן דותן, דרגה דאן 9 בשיטת ״גדי קנפוג׳יטסו״. הדרגה הגבוהה ביותר שניתן לקבל למעט מפתח השיטה.

אילן אחד מותיקי הענף, הגיע לרמה הבכירה ביותר במקצועו וחניכיו ומשפחתו הגיעו לטקס לכבד את קבלת המעמד החדש.

בטקס אילן גם העניק לחלק מחניכיו דרגות גבוהות.

bottom of page